Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del
av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man
unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.
1. ANKOMST (Gjelder døgngjester)
1.01. Meld din ankomst i informasjonen. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.
1.02. Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder.
1.03. Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst.
2. PRISER
2.01. Betaling etter gjeldende priser. Se prisliste. For å kunne ta i bruk campingvognen/campingplassen sin må alle fakturaer være betalt innen frist. Det vil ikke være mulig å benytte seg av plassen før kundens fakturaer er betalt. 

2.01 Frister: For oppdeling av sommerleiefaktura må det senes beskjed til dina@sommersomvinter.no før 22.02.2023. Man kan ikke ta i bruk fastplassen sin før alle fakturaer er betalt. 

3. OPPHOLD

3.01. Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser
Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.
3.02. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke
settes opp uten betjeningens samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted.
3.03. Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
3.04. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.
3.05. Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. Bruk ballplassen.
3.06. Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet.
3.07. Bilvask er ikke tillatt.
3.09. Det er kun husholdningsavfall som kan kastes i konteinere. Alt annet avfall må transporteres bort av leietaker selv. Ved avvik fra dette kan leietaker bli belastet 500-1000 kr avhengig av hva som har blitt kastet i conteiner.
3.10. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder og katter skal holdes
i kort bånd, og lufting foretas utenfor campingområdet. Hundepose må brukes.
3.11. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
3.12. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.
4. AVREISE
4.01. Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten forlates ren og ryddig og senest kl. 12.00. (Døgngjester)
5. ANSVAR
5.01. Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
5.02. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler. 

Alle på Rødtangen Camping plikter seg til å følge campingplassen sitt reglemet. Brudd på reglement, ubetalte fakturaer (sommerleie, vinterleie og strømfaktura) og gjentatte forsene innbetalinger gir grunnlag til oppsigelse av plass. 

Se også eget skriv om reglement på vår facebook side. Reglement har også blitt utdelt til hver plass. Har du ikke mottatt dette så ta kontakt med oss. 

Alle på Rødtangen camping har selv ansvar for å ta kontakt med driver hvis man mangler kontrakt, uavhengig om man har kontrakt eller ikke så plikter man seg til campingplassens regler om orden, oppførsel og betaling av tjeneste når man benytter plassen. 

Campingplassen ligger i et naturskjønt område. Hjelp til å verne om natur og miljø! Begge deler trenger din beskyttelse!