Ønsker du førstehjelpskurs?

Kontakt oss idag

Kurset vil ha fokus på livstruende tilstander, men selvsagt også forebyggende tips.

Det blir både tradisjonell undervisning og praktiske øvelser
Vi vil blant annet ta for oss disse temaene:

  • Forgiftninger
  • Hjerte-lunge-redning
  • Drukning
  • Hudskader
  • Bruddskader
  • Varme og kulde
  • Anfallslidelser (diabetes, astma, epilepsi)
  • Hodeskader